Skip to content

Tilsynsrapporter 2018-2022

Følgende links er til vores pædagogiske tilsynsrapporter fra 2018,2019, 2020 (light dialog), 2021 og light tilsyn 2022.

“Light tilsyn” gives til de institutioner der det forgange år har fået “vedligehold indsats” i alle pejlemærker. Mere info findes i rapporterne. 

2018:

tilsynsrapport

2019:

Rapport 2019

Light tilsyn 2020:

opsamling på vedligeholdelsedialog i forbindelse med light-tilsyn

2021:

Tilsynsrapport 2021 Den Gule Prik

Light tilsyn 2022: