Skip to content

Forældresamarbejde

Den daglige kontakt
Næst efter børnene er forældrene vores vigtigste samarbejdspartnere, og forældrenes tryghed, tillid og tilfredshed kommer os alle til gode. Vi bestræber os på at have tid til en daglig snak om, hvordan dagen er gået for det enkelte barn.

At sige goddag og farvel – så man både ser, og føler sig set – er et godt udgangspunkt for et hvilket som helst møde mennesker imellem. Derfor er det også et udgangspunkt for den daglige kontakt mellem forældre, børn og personale i vuggestuen.

På en stresset morgen kan det være det eneste man når – at sige goddag! Er man imidlertid kommet så hurtigt ud af døren, at beskeder eller vigtig information er smuttet i skyndingen, så ringer man bare til os.

Vi tilstræber generelt at undgå for megen snakken hen over hovedet på barnet med hensyn til emner som barnet er følelsesmæssigt involveret i. I stedet for opfordrer vi til, at man evt. ringer eller vi kan finde tid til en mere uforstyrret snak/samtale på et andet tidspunkt.

Forældrebreve
Forældrebreve udkommer fire til fem gange om året afhængig af tid og behov. Forældrebrevene indeholder informationer om vuggestuens dagligdag, børnenes trivsel, personalesituationen og eventuelle arrangementer.

Forældremøder
To gange årligt afholdes der forældremøde i vuggestuen. Forårsmødet tager typisk sit udgangspunkt i hverdagslivet i vuggestuen, gerne med et overordnet tema som både personale og bestyrelse har arbejdet med i løbet af foråret. Nogle år har vi også indkaldt en oplægsholder.
Efterårsmødet er en regulær generalforsamling, hvor de store linjer evalueres og tegnes op på ny, og hvor der er valg til bestyrelsen.

Forældresamtaler
Udover den daglige kontakt mellem personale og forældre findes der en formaliseret forældresamtale i barnets vuggestuetid – Midtvejssamtalen. Midtvejssamtalen finder som regel sted omkring den tid, hvor barnet flytter fra Himmelstuen op på Solstuen.

Den formaliserede forældresamtale, som barnets primærpædagog og vuggestuens leder indkalder til, må dog aldrig overskygge et eventuelt behov for at tale sammen her og nu. Er der problemstillinger, der skal tales om, finder vi tiden til det, uafhængigt af at vi snart skal indkalde til en formaliseret samtale.

Besøgsdage
Vi ønsker en meget tæt forældrekontakt i vuggestuen. Vi sætter stor pris på, at forældrene er glade for at komme og være i vuggestuen sammen med deres børn. Vi ønsker også, at forældre får et kendskab til de andre børn og deres forældre.

Som forælder i Den Gule Prik lærer man, hvad det vil sige at være i vuggestuen, også i den tid, der ligger uden for aflevering og afhentning. Vi opfordrer derfor forældre til at være i vuggestuen en hel eller halv dag. F.eks. møde ind til barnets normale tid og så deltage i de aktiviteter, der foregår den dag.

Vi har ikke lyst til at lægge et ”skal og bør” pres på forældrene, vi ønsker, at det skal være en naturlig del af en daglig omgangsform, og en besøgsdag i vuggestuen skal udspringe af forældrenes lyst.

Forældreaktiviteter i øvrigt
– Fællesspisning på Wesselsgade legeplads i maj/juni
– Bondegårdstur i september
– Jule TamTam

Klik for at komme til sidens top.