Skip to content

Hvem er vi

Børn
Den Gule Prik er normeret til i alt 28 børn.

Personale
Vi er seks-syv fastansatte pædagoger i vuggestuen – én leder og fem-seks i pædagoggruppen:

Gry Hybschmann Larsen (Leder)
Pernille Ring
Ida Sørensen
Mathilde Fabricius (tillids- og sikkerhedsrepræsentant)
Caroline Fritz

Alberte Lillelund
Belgin Korkut

Pædagoggruppen har kollektivt souschef-ansvar, og alle pædagoger er primærpædagoger og har stueansvar.

Udover det faste personale i pædagoggruppen er der ansat to til tre pædagogmedhjælpere i vuggestuen samt tilknyttet en til to pædagogstuderende.

Medhjælpere i Den Gule Prik er typisk unge mennesker som er på vej – på vej i livet som sådan og specifikt på vej med uddannelse. Derfor er deres ansættelsesforhold som medhjælpere typisk båret af en gensidig viden om, at de skal videre i livet efter gennemsnitligt halvandet år i vuggestuen.

Studerende og praktikanter er typisk i vuggestuen i perioder af tre til seks måneders varighed.

Endvidere får vuggestuen alle eftermiddage om ugen et par timers hjælp fra skolebørn, der går til hånde i køkkenet. Mange af de skolebørn, der hjælper til i køkkenet, er tidligere vuggestuebørn.

Pædagoggruppen på opslagstavle med nuværende og børnebillede.

Bestyrelsen
Den Gule Priks bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf tre er nuværende forældre og to er tidligere forældre.

Der er valg til bestyrelsen én gang om året.

Formand for bestyrelsen er Kirstine Vongsgaard (brockdorff@hotmail.com)