Skip to content

Børnemiljøet vurderet i et børneperspektiv

Børnemiljøperspektivet er udfærdiget for at synliggøre vuggestuens rammer for det pædagogiske arbejde. Rammerne vil være beskrevet som de Fysiske, de Psykiske og de Æstetiske rammer, som børn og pædagoger hver dag befinder sig i, i vuggestuen Den Gule Prik.

Børnemiljøperspektiv er lavet med udgangspunkt i børnenes perspektiv. Børnemiljøperspektivet kan læses som et tillæg til de pædagogiske læreplaner. Vi har således arbejdet med hvert punkt af de pædagogiske læreplaner med udgangspunkt i børnenes perspektiv.

Hvert punkt vil blive gennemgået ud fra vores pædagogiske handlemetode, hvor vi i børnemiljøvurderingen vil tydeliggøre, hvordan der i det enkelte punkt tages højde for børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø. Vurderingerne er udfærdiget med udgangspunkt i en fortolkning af børnenes handlinger, attituder og intentioner.

Det fysiske børnemiljø
Det fysiske børnemiljø drejer sig om, hvorvidt de fysiske rammer inde og ude er udfordrende og giver rum til udvikling, læring og inspiration til aktivitet samt er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige. Det handler blandt andet om ergonomi, pladsforhold, mulighed for bevægelse, hygiejne, rengøringsstandard, støj, lys og sikkerhedsmæssige forhold.

Det psykiske børnemiljø
Det psykiske børnemiljø handler om, hvordan børnene har det med hinanden og med de voksne. Det handler blandt andet om konstruktiv gruppedynamik uden eksklusion fra fællesskabet. I et godt psykisk børnemiljø bidrager fællesskaber, venskaber, nærvær, anerkendelse, rummelighed, omsorg, tryghed, tillid og medbestemmelse til trivsel og en positiv hverdag.

Det æstetiske børnemiljø
Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnenes sanser. Det æstetiske miljø har betydning for, om børnene oplever dagtilbuddet som et rart sted, og om de oplever stedet som inspirerende, motiverende, udfordrende og behageligt. Konkret handler det blandt andet om, hvordan omgivelser, indretning, atmosfære og udsmykning af bygninger, rum og legesteder kan indvirke på børns fantasi, udvikling, oplevelser, handlinger og lyst til at udfolde sig.

BMV Barnets alsidige personlighedsudvikling
BMV Barnets sociale kompetencer
BMV Barnets sproglige udvikling
BMV Barnets udvikling i krop og bevægelse
BMV Barnets udvikling for forståelse af naturen og naturfænomener
BMV Barnets udvikling indenfor kulturelle udtryksformer og værdier