Skip to content

Fokuspunkt 2014-2015

 

Efter arbejdet fokuspunktet søvn, som havde udgangspunkt i læreplanstemaet barnets alsidige udvikling havde vi lyst til at arbejde videre med dette læreplanstema.
Det, der havde inspireret os var, udover den viden vi havde erhvervet os om børns udvikling og trivsel gennem bedre søvn, et fokus på hvor stort et område det er at tale om barnets alsidige udvikling.

Vi ser desuden dette læreplanstema som udgangspunktet for en god læring i de andre temaer. Alle temaer fra læreplanerne er en naturlig del af vores pædagogiske hverdag, hvorfor vi ikke ser det problematisk at dreje kalejdoskopet og arbejde med en anden del af dette tema.
Samtidig udgav Per Schultz Jørgensen sin bog “ Styrk dit barns karakter – et forsvar for børn, barndom og karakterdannelse”. Denne bog inspirerede os, og gav os lyst til at arbejde videre og dybere med bl.a. en af bogens pointer, vedholdenhed.

Vores fokus for dette tema vil i år være børns karakterdannelse og vedholdenhed.
Hele medarbejdergruppen læser bogen, eller uddrag herfra. Vi deltager i foredrag afholdt af forfatteren og temaet er blevet fremlagt på et forældremøde.

Vores forventninger til arbejdet med dette fokuspunkt er, at vi bliver bedre til at se og få øje på hverdagens gentagelser og det mulighedsrum for børnenes udvikling, der foreligger her. Vores mål er desuden at få bedre redskaber til at formidle langsommelighed og kedelig gentagelse til forældrene.