Skip to content

Årshjul

 

Vinter/ forår, januar – maj:

 • Regnskabsafslutning, ordinært bestyrelsesmøde
 • Fastelavnssøndag, tøndeslagning
 • Lukkedage i forbindelse med påske
 • Vuggestuens fødselsdag (fejres d. 1. april)
 • Udeprojekt (3 uger – tirsdag, onsdag, torsdag)
 • Store Skiftedag
 • Afslutninger i forbindelse med skift til børnehave
 • Forældremøde med oplæg / pædagogisk indhold

 

Sommer/ eftersommer, juni, juli, august, september

 • Ordinært bestyrelsesmøde
 • Fællesspisning på Wesselsgades Legeplads
 • Sommerferie for børn og medarbejdere minimum 3 uger i sammenhæng
 • Udeprojekt (3 uger – tirsdag, onsdag, torsdag)

 

Efterår/ jul / årsskifte, oktober, november, december

 • Udeprojekt (3 uger – tirsdag, onsdag, torsdag)
 • Forældremøde med valg til bestyrelse
 • Ordinært bestyrelsesmøde
 • Børnene producerer julegaver
 • Juletamtam
 • Store Julemiddag
 • Lukning ml. jul og nytår

 

Overordnet vedr. børn og medarbejdere.

 • Børne optag/ nye primærgrupper/ Afslutning/ overgang til børnehave implementeres i hverdagen og fordeles henover året i forhold til børns alder og flg. skift.
 • Ved skift til børnehave tager på besøg til de enkelte børnehaver, som børnene skal skifte.
 • Børnehavebesøg tilstræbes at ske med primærpædagog og børn fra samme gruppe / ”i samme båd”.
 • Pædagogstuderende er typisk i vuggestuen i perioder på halve år med skift februar og august.
 • De halvårsstuderende er lønnede.
 • vrige pædagogstuderende på ca. 3 mdr. er ulønnede, og det er lidt forskelligt, hvornår de har opstart i løbet af året.
 • PAU praktikanter, er ulønnede, og deres praktikophold er på et halvt år, med skift januar og juli.