Skip to content

BMV Barnets sociale kompetencer

Et overordnet mål i vores læreplan er, at barnet udvikler empati.

Det fysiske:
Det fysiske rums miljø afspejler sig i barnets mulighed for at udvikle sociale kompetencer. Hvordan er rummene indrettet, og er der mulighed for at lege uden at blive afbrudt og rendt over ende af andre børn? Har man, som barn, mulighed for at se på børn der leger, uden at forstyrre, men for at afkode?

Dette er spørgsmål vi stiller os selv, når vi indretter vores rum. Mange af vores møbler er små og flytbare. Når børnegrupperne ændrer sig, ændrer behovet for at flytte om, sig ofte. Vi iagttager børnenes lege og gruppedynamikker og indretter rummene ud fra disse iagttagelser.

Det Psykiske:
At vi er aldersopdelte på stuerne, har stor betydning for børnenes mulighed for at udvikle empati og sociale kompetencer. Som lille ny lærer man sin primærpædagog og sin eventuelle indkøringsmakker at kende. Vi forventer ikke, at barnet kan overskue andet og mere end sig selv, og det at være adskilt fra mor og far. Lysten til at udvide sin sociale horisont kommer gradvist og i det tempo som barnet kan overskue. Dette foregår i tæt samspil med primærpædagogen.

Når en primærgruppe når tiden til at skifte stue til Solstuen, er det den lille gruppe der er i fokus. På Solstuen vil den nytilkomne primærgruppe defineres som gruppe og den vil med tiden udvikle sig til at være en del af det større fællesskab, der er i højsædet, som læring og udvikling af sociale kompetencer, på denne stue.

Det æstetiske:
Når børn mødes og skal optage en leg eller et fællesskab kan vi se at omgivelserne er vigtige faktorer. Den stemning der er i rummene og de aftryk, der er sat af de mennesker, der før har opholdt sig rummene, sætter sig som indtryk og udtryk af børnenes sociale udfoldelser.

Vuggestuen er dekoreret med kunst og billeder. Gamle originale vægmalerier, litografier, fotos og plakatkunst, det meste af det er gaver fra tidligere børn og deres forældre. Gaverne er givet som tak for en god tid og har en positiv udstråling på os, der hver dag færdes i vuggestuen. Den stemning er unik og indgyder respekt og omsorg for hinanden, såvel som for de rum vi bevæger os i.

Hvordan kan vi se at børnene udvikler deres sociale kompetencer?
Børnene i vuggestuen kan godt lide hinanden. De er gode til at optage venskaber, holde på venskaberne og lege alsidigt og bredt. De kan fordybe sig, både alene og sammen og sammen alene. Ved siden af hinanden og i klump. Når man møder en lille gruppe børn på gangen, der er i gang med at samarbejde om, hvordan de kommer over en af vores rumadskillere, ved hjælp af skamler el.lign. ved man, at børnene kan noget sammen og udvikler deres sociale kompetencer.

Når vi observerer børn forhandle med hinanden, med deres sparsomme verbale sprog, og selv løse noget, der kunne have været en konflikt, ved vi, at vores børn kan noget med hinanden. Når vi bliver hentet af et barn fordi der er et andet barn, der er ked af det ved vi at børnene er empatiske…