Skip to content

De pædagogiske møder

Hver mandag afholder vi 1-1.5 times pædagogisk møde. Her deltager alle pædagoger. Mødet afholdes mens børnene sover.

Når der er indkøring af børn er det et fast punkt at primærpædagogen formidler status på forløbet. Er der særlige forhold i familien, helbredsmæssige eller sociale som har betydning for barnets trivsel, deles det med de øvrige pædagoger.

Møderne handler derudover om tilrettelæggelse af ugen, såvel som den nærmeste fremtid. Igen kan arbejdet med læreplanerne inddrages.

En stuepædagog har i samarbejdet med primærpædagoger fra stuen overblikket på om der er nogle tiltag, der vil være positivt for hele stuen eller om det er enkelte børn eller primærgrupper, der trænger til indsats på forskellige områder.

Det kan være nogle børn, der mangler støtte på det motoriske plan, ofte er det ikke fra samme primærgruppe. Det kan også være en gruppe store børn der har svært ved at opdage hvad de kan med hinanden og derfor har brug for støtte til de sociale kompetencer, osv.