Skip to content

Principper for søvn

Nedenstående er en besvarelse af skema udstedt af Børne- og Ungdomsforvaltningen, FAC, April 2016.

Skemaet er udarbejdet af Fagligt Center med afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og i samarbejde med pædagogiske konsulenter for områderne.

Grundlæggende om søvn og den fælles faglige forståelse

Hvilke børn (aldersgrupper) sover hos os? Hvorfor?

Vuggestuebørn i alderen 1-3år, sover dagligt middagslur i fra omkring kl.12 til de vågner.

Bestemmes hvor ofte et barn sover, i løbet af en dag og hvor længe det sover, af individets behov for søvn, barnets alder eller af institutionens rutiner? Vækker vi børn? Hvorfor/Hvorfor ikke?

Med princip i fælles middagsstund – for voksne – er der sove/hvile time mellem 13.00-14.00. det betyder at alle børn, som udgangspunkt er i deres krybber . Slapper af i kroppen og hovedet, hviler, sover. Nogle af de største børn kan til sidst i deres vuggestuetid finde på at springe luren over. Barnet vil, det til trods, stadig blive puttet i sin krybbe og være ro med sig selv uden relationer i ovennævnte tidsrum. Vi tror på at barnet om det sover eller bare hviler sig, skal have et dagligt ”break” fra fællesskabet.

Der kan være børn, der i starten af deres vuggestuetid har behov for at sove 2 gange om dagen – eller barn, der har haft en dårlig nattesøvn og derfor har behov for en formiddagslur. Det er der altid plads og mulighed for at barnet kan få.

Barnet/familien er fra starten i vuggestuelivet tilknyttet en fast primærpædagog. Primærpædagogen er i tæt kontakt med barnets forældre om barnets søvnrytme og mønstre. Vi anbefaler som udgangspunkt ikke at man vækker børn fra deres lur. Vi forholder os til såvel erfaring, som forskning (BUf, FAC og sundhedsstyrelsen) i vores holdning til barnets behov for søvn og tror derfor på, at barnet først er rigtig udhvilet når det selv vågner. Dog kan der være børn der sover længe om eftermiddagen, hvilket forældre kan opleve som en udfordring for nattesøvnen. I tæt dialog med forældrene, rådgiver vi om vores viden og vores holdninger, men vi har også respekt for forældrenes kendskab til deres eget barns søvnmønster. Der vil derfor være børn, der bliver reguleret i deres søvn. Oftest vil vi forsøge os med at putte barnet tidligere, så det ikke sover til langt ud på eftermiddagen, men hvis det stadig ikke har en effekt i forhold til hvornår barnet selv vågner, kan vi forsøge os med at vække barnet. Dog stadig med respekt for barnets evne til at være frisk og klare sig igennem eftermiddagen.

Hvordan sikrer vi os at alle medarbejdere introduceres til den grundlæggende faglige forståelse og alle elementerne i retningslinjerne?

Det er overordnet pædagogernes fælles ansvar at introducere nye medarbejdere og studerende til retningslinjerne for søvn i vuggestuen. Det være sig de generelle holdninger, såvel som det enkelte barns behov og søvnmønster. Det er udelukkende pædagoger eller medhjælpere med stærk tilknytning til barnet og huset, der putter børnene.

Sovefaciliteter

Hvor sover børnene? Ude/Inde? Bestemmes det af alder? Bestemmes det af alder og/eller muligheder og/eller hensyn til det enkelte barn?
Sover de i krybber, barnevogne, senge, køjesenge eller på madrasser?

Alle børn sover i krybber på vores soveterrasse. Enkelte små børn sover i barnevogn. Man har sin egen faste soveplads. På soveterrassen er der god mulighed for at åbne yderdøre og vinduer og altid sørge for at rummet er velventileret og veltempereret. Alle krybber har hjul og kan derfor køres ind i garderoben, hvis behovet er der. Alle børn har deres egen dyne ( vuggestuens dyner), som de sover med sommer og vinter. I rigtig varme perioder har vi vatteret bomuldstæpper i stedet for dyner og om vinteren når det er koldt lægger vi små uldplaider på madrasserne og børnene sover i soveposer, stadig med deres dyner over sig. Vuggestuen råder desuden også over forskellige specialdyner ( kædedyne, kastanjedyne og kugledyne).

Brug af seler

Hvornår og hvordan anvendes der seler? Følges forvaltningens anbefalinger til punkt og prikke eller delvist, og hvordan kommer dette til udtryk i praksis?

Alle børn i vuggestuen sover i krybber – ingen bruger sele i krybberne. Vores vurdering af ikke at fastspænde børnene når de sover, går mange år og lang tids erfaring tilbage. Vi mener, at det er vigtigt at barnet lærer at mærke sin egen krop og behov for hvordan kroppen ligger bedst imens de bliver puttet, falder i søvn og ikke mindst mens de sover. Bevægelsesfrihed! Vi er tæt på børnene når de bliver puttet og falder i søvn. Vi gør meget ud af at lære børnene at være tilstede i deres krybber. At lære at selv kravle op i krybben på en lille stige, at lære at sidde med sig selv, lægge sig ned, falde til ro og igen vågne i ro. Ikke fastspændt og fastlåst. Vi ved at seler kan være fals tryghed og er derfor altid tæt på soveterrassen, når der er sovende børn. Endvidere tilgodeser brandvæsnet at der ikke gøres brug af seler, da evakuering af børnene vil tage længere tid o tilfælde af brand mm.

Børn der sover i barnevogn sover i seler. Dem der sover i barnevogne er oftest meget små børn. Barnevognenes kant er lav og derfor også nem at tippe ud over. Hvis forældre ønsker at deres barn, i starten af vuggestuelivet, er fastspændt vil vi sørge for at barnet får en barnevogn med tilhørende sele, indtil det er blevet gammelt nok til at være bevidst omkring sin egen krop i en krybbe.

Hvordan introducerer vi medarbejdere til brug af seler (kendskab til forvaltningens anbefalinger samt introduktion i praksis)? Hvem gør det?

Det er pædagogernes ansvar at introducere nye medarbejdere og studerende til brug af seler. Der introduceres til forvaltningens anbefalinger , med følgende forklaring og fremvisning af den konkrete praksis.

Tilsyn med børn der sover ude

Hvordan lever vi op til anbefalingerne ift. tilsyn med børn, der sover ude?
Hvem gør hvad, hvornår og hvor ofte?

Der er altid minimum en voksen tilstede imens børnene bliver puttet og indtil de falder i søvn oftest 3-4. Herefter bliver soveterrassen hyppigt tilset (ca. Hvert 10. minut). Døren mellem soveterrasse og garderobe blive aldrig lukket, når der er sovende børn og alle voksne opholder sig min. 5 meter fra soveterrassen. Huset er stille i sovetiden og der kan altid høres vejrtrækninger, snorkelyde og puslen derudefra, når børnene sover. I perioder hvor der kune er få der sover og der er et andet liv i huset aftales det altid, hvem og hvor mange der har tilsynet og overblikket over soveterrasse og sovende børn.

 

Tilsyn med børn der sover inde

Hvordan lever vi op til anbefalingerne ift. tilsyn med børn, der sover inde?
Hvem gør hvad, hvornår og hvor ofte?

Se ovenstående.