Skip to content

Fokuspunkt

Fokuspunkt 2018-2019

Her kan I læse lidt om vores optakt til fokuspunktet for 2018-2019

Leg – legens væsen – legens øjeblik – legens blik i børnenes øjne.

Ideen til at arbejde med leg som tema kommer bl.a. fra ”Master for en styrket læreplan”: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

”Som noget nyt i Danmark har vi beskrevet et fælles pædagogisk grundlag for den pædagogiske læreplan. Det fælles grundlag udgør det fundament, vi står på og tager udgangspunkt i, når vi skal arbejde med den pædagogiske læreplan i dagplejen, vuggestuen og børnehaven. Et fælles grundlag handler om en fælles forståelse af blandt andet dannelse, leg, det gode børneliv, børnefællesskaber og læringsmiljøer i dagtilbud.” ”Master for en styrket læreplan”

Vi har tidligere arbejdet med dannelse og det gode børneliv – derfor giver det mening for os at fokusere særligt på legens rolle i hverdagslivet. Herunder børnefællesskaber, læringsmiljø og det gode børneliv.

Hvad vil vi med legen?

Legen er børnenes domæne. Hvorfor er det interessant for os som voksne at undersøge legens læringspotentiale? Legens frihed?

Børn har evnen til at tro på legens inderste præmis, fantasi.

Ideen om, at det vi leger rent faktisk sker lige nu, og alligevel kan man på et splitsekund trække sig ud af den, ved at sige ” det er jo bare noget vi leger”. Som med en drøm, du selv er herre over.

Vi vil i det kommende år have fokus på legen. Vi vil opdage børns evne til at være til stede i nuet og fantasien på samme tid. Vi vil, som voksne, lære at skelne mellem børns leg og børns undersøgende univers. Hvis der er et skel?

Vi vil være særligt følesomme overfor legens øjeblik. Det blik vi kan aflæse i børnenes øjne, der rummer den perfekte umiddelbarhed, hvor barnet oplever og genoplever store som små følelser i samværet med andre.

 

Vi vil arbejde med nærvær, dagsrytme og genkendelighed så børnene oplever mest muligt plads til leg. Aktiviteter forstås som hverdagsrutiner, som børnene deltager i. Madlavning, tøjvask, skraldesortering, aftørring af borde, bleskift og søvn. Præcis som vi altid har gjort. Denne gang bliver fokus blot at blive mere bevidste om børnenes legeunivers.

Børnene deltager i hverdagsrutiner hvis de har lyst (undtagen bleskift og søvn). Der er ingen turnus. Aktiviteter og rutiner skal ses som pauser fra legen.

De voksne kan også deltage i legen og sætte gang i legen, men skal hele tiden spørge sig selv, hvorfor? Fælles refleksion, efterfølgende, over voksne deltagelse i leg, vil være en forventning.

”Hvad vil du med livet … ?” ”ikke noget, der ligger udenfor verden. Bare være til stede og opleve, dele og erkende. Være med til at berige flokken ved, at mere og mere af det, vi oplever hver for sig, bliver gjort fælles. Og så: At livet går videre. Det er en tilfredsstillelse i sig selv. når du ser børn, der leger, behøver du ikke ret meget forklaring”. ”Det er ligesom bare: Ja!”” Interview i Politiken med Tor Nørretranders 18/6-2017