Skip to content

Midtvejssamtaler

Alle forældre bliver indkaldt til en “midtvejssamtale”. Samtalen er typisk placeret i forbindelse med at barnet skal flytte fra Himmelrum til Solstue. Samtalen er skemalagt til en times varighed. På samtalen deltager primærpædagog og leder, og sammen gennemgår vi barnets trivsel og udvikling i vuggestuen.

De pædagogiske læreplaner inddrages som en naturlig del af vores vurdering af barnets trivsel. Det er dog hovedsageligt fokus på “barnets alsidige personlighedsudvikling”, “sociale kompetencer”, “sprog” og “krop og bevægelse”.

Før midtvejssamtalen inddrages alle vuggestuens medarbejdere i en samtale, omkring det enkelte barn, med leder og primærpædagog. Formålet er at få et helheds billede over det enkelte barn og at få et billede af barnets relationer til såvel voksne som børn i hele huset.

Primærpædagogen tager noter til eget brug.

Dokumentation af det enkelte barns udvikling og trivsel foregår således som en mundtlig samtale på disse midtvejssamtaler.

Primærpædagog og leder evaluerer efterfølgende samtalens forløb og ridser eventuelle indsatsområder op. Primærpædagogen tager noter til eget brug.