Skip to content

BMV Barnets sproglige udvikling

Et overordnet mål for børnenes udvikling af sprog er, at der er tid nok. Tid til at vise hvad man vil, tid til at øve sig i at sige, hvad man vil og tid til at lege med ord, synge, læse og smage på ord.

Det fysiske
Vuggestuen er dekoreret med mange billeder, plakater tegninger o.lign. mange af dem hænger i børnehøjde. Det gør det muligt for et barn at pege på et billede og på den måde fortælle noget. Når vi har været i teatret hænger vi altid en plakat op så børnene lettere kan formidle tanker de har gjort sig omkring stykket, ved at kombinere verbalt sprog med kropslige udtryk osv.. Børnene I vuggestuen er storforbrugere af kridt. Vi tegner og sætter spor alle vegne med kridt.

Vi laver genkendelige tegninger på gulvet, cirkler og andre letlæselige symboler. På den måde er det altid nemt at udtrykke sig med tegning og sætte sit eget spor, eller, på magisk vis, hviske det ud. Bøger er også en stor del af vores hverdag. De er altid tilgængelige og præsenteret med front, så børnene selv kan byde ind med lyst til at læse.

Det psykiske
Tryghed og tillid til at blive set og hørt er udgangspunktet for børnenes lyst til at udtrykke sig og udvikle deres sprog. Vi har mange daglige gentagelser og sørger for at dagene, næsten altid, ligner hinanden i sin grundstruktur. Vi mødes og samles de samme steder hver dag og før frokosten er det helt fast at vi synger fagtesange. At de voksne kender børnenes forskellige udtryk og er lydhør over for alle, både dem der råber højt og dem der helst vil kommunikere stille, kan vi se, giver lyst til at deltage og udtrykke sig.

Det æstetiske
barnets lyst til at deltage og mulighed for at udvikle sit sprog afspejles i dets lyst til at udtrykke sig. Når rummene er indbydende, stemningen og atmosfæren rar og imødekommende, får børnene lyst til at deltage.

Når vi hver morgen sætter ting frem og f.eks. lægger fodspor ud gangene eller stiller dyr op på parade, kan vi se, at det stimulerer barnets tanker og det bliver motiveret til at enten at stille spørgsmål eller bare blive spontant glad.

Hvordan kan vi se at børnene udvikler deres sprog
Når helt små børn får øje på en de kender på et foto kan vi hjælpe barnet med at tale om den, de peger på. Vi kan kommunikere ved at stille spørgsmål og aflæse på deres udtryk, om vi er på rette vej. På den måde kan vi se, at barnet bliver mere og mere tryg i sin kommunikation og også får lyst til at udvide den, og øve sig i at gentage det, den voksne siger.

Når de små børn er I stand til at lave enkelte bevægelser og på den måde udtrykke en sang, de har lyst til at synge, kan vi se, at de udvikler deres lyst til at kommunikere.

Når man kan høre en lille stemme et sted i vuggestuen, synge en af vores faste sange, ved man, at de har udviklet deres sprog. Når vi læser højt og børnene hjælper til, stiller spørgsmål eller kommenterer, ved vi, at de er trygge og udvikler deres sprog. Når et barn sidder og læser og et andet barn går hen og spørger “hvad læser du” ved vi, at de er interesseret i at være sammen og tale med hinanden.