Skip to content

Sprogstimulering til tosprogede

Daginstitutioner skal i læreplanerne beskrive daginstitutionens overordnede mål for indsats med særlig sprogstimulering til tosprogede børn, jf. folkeskolelovens § 4a.

Vi henviser til Københavns Kommunes ”Pædagogisk perspektivplan”, hvor der står: ”Københavns Kommune har iværksat et program, hvor alle tosprogede børn – med godkendelse fra forældrene – tilbydes en sprogvurdering, når de er fyldt 3 år” (s.20). Samme sted gøres der opmærksom på, at det først er fra 3 års alderen der tilbydes særlig sprogstimulering, ”såfremt barnet ikke taler et tilstrækkelig godt dansk”.

Læs mere:
Barnets alsidige personlighedsudvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier
Børn med særlige behov