Skip to content

Kulturelle udtryksformer og værdier

Hvad vil det sige?:
Kulturelle udtryksformer og værdier er en måde at forstå sig selv og verden på. I kunsten og i de kulturelle udtryksformer – litteratur, film, teater, musik, billeder etc. – møder vi fortolkninger af vores eksistens. Jo flere kulturelle udtryk børn møder, jo bredere bliver deres syn på verden, andre mennesker og ikke mindst på sig selv.

Overordnet mål:
Vi vil præsentere børnene for forskellige måder at udtrykke sig på.

Vi vil være inspirerende og inspirerede voksne.

Vi sætter æstetik meget højt i hverdagen, hvorfor vores materialer og redskaber er af høj æstetisk standard. Vi søger ”lækkerhed” og vil gerne præsentere børnene for det bedste, når de udfolder deres kulturelle udtryk.

Delmål Himmelrummet:
Det handler om at blive præsenteret for og blive fortrolig med bøger, rim og remser. Musik, rytme og sang. Kridt, farver og modellervoks.

Delmål Solstuen:
På Solstuen handler det om at videreudvikle den fortrolighed med de forskellige kulturelle udtryksformer, børnene tidligere er blevet præsenteret for.

Vi ønsker, at børnene oplever selv at kunne byde ind med sange og fortællinger. Ligesom det er et mål, at skabe mulighed for at børnene, i samspil med de voksne og de andre børn, kan bevæge sig ud over den konkrete historie, når der læses højt.

Hvad skal der til:
Vi stiller nogle rammer til rådighed for børnene, som giver dem mulighed for at udtrykke sig på forskellig vis. Vi har udklædningstøjet fremme, så det kan ses, og spejle i børnehøjde, så man kan ses. Vi har kridt i hvert et rum og sætter ikke grænser for børnenes udfoldelser med det. Vi har lave borde, så det skaber en større helhed og bredere muligheder i børnenes fysiske rum. De kan danses på, spises ved, hoppes fra, kravles under, læses ved og tegnes på.

Vi har et integreret musikinstrument på legepladsen og pinde i forskellige tykkelser, der giver forskellige lyde, når der slås på instrumentet. Ligeledes lægger vi mærke til de lyde, der kommer, når man eksempelvis slår med pindene på jorden eller hvisler med dem i bladene.

Vi er ikke bundet af regler og det betyder, at der ikke findes nogen korrekt eller forkert anvendelse af vores redskaber. De førnævnte pinde kan således også bruges i sandkassen, hvor de kan blive til en flagstang, maste på både, når sandkassen fungerer som hav, lys i en lagkage og skeer til at røre i maden med.

Hvordan gør vi:
Først og fremmest handler det for de voksne om, at befinde sig i børnehøjde. Vi skaber nogle rammer, hvori børnene kan være til stede med de forskellige udtryksformer. Vi kigger på børnene, hvor er de henne, hvad er det de vil og hvordan kan vi understøtte det, de udtrykker, ved enten at byde ind eller holde os i baggrunden. 

Læs mere:
Barnets alsidige personlighedsudvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Børn med særlige behov
Sprogstimulering til tosprogede