Skip to content

Børn med særlige behov

Det er et politisk krav, at vi i vores læreplaner tager hensyn til børn med særlige behov og at vi beskriver, hvordan vi vil understøtte disse børns læring.

Det er vores holdning, at mange børn i kortere eller længere perioder kan have behov for særlig opmærksomhed. Derfor er det en naturlig del af vores pædagogiske hverdag, at vi ser det enkelte barns kompetencer og justerer vores ”krav” til udviklingen af disse ud fra, hvor barnet befinder sig i sit liv.

”Særlige behov” kan i vores øjne derfor være, hvis barnet oplever sorg, hvis barnet udtrykker sig på måder, hvor vi har svært ved at tolke dets signaler, hvis barnet evner nogle ting vi ikke normalt støder på i vuggestuealderen, hvis barnet ikke vil gå eller tale osv.

”Særlige behov” kan altså i vores øjne være mange ting, og vi arbejder med stor faglighed for at hjælpe, tolke og forstå barnet, og familien, i perioder med særlige behov. Da vi samtidig tilstræber at se barnets kompetencer, søger vi en afmystificering af behov, der kan komme til at fremstå problemorienterede, så de ikke ses som problemer, men perioder eller dele af en helhed, af et menneske.

Læs mere:
Barnets alsidige personlighedsudvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier
Sprogstimulering til tosprogede