Skip to content

Barnets alsidige personlighedsudvikling

Hvad vil det sige?
Barnets alsidige personlige udvikling sker i det sociale fællesskab. Børnene skal have mulighed for at blive set, holdt af og værdsat, dels som enkelt individ, dels som en del af fællesskabet. De skal udvikle kompetencer, som gør dem i stand til håndtere modstand, frustrationer…

Overordnet mål:
Vi vil, at det enkelte barn hver dag føler sig set og værdsat, som den han/hun nu er, og vi ønsker at lære barnet at være til stede med sig selv i et fællesskab, hvor de indgår i et evigt samarbejde og samspil. Endvidere vil vi, at barnet oplever indflydelse i forhold til eget liv og hverdag.

Delmål for Himmelrummet:
På Himmelrummet er det i høj grad det enkelte barn, der er i centrum. Fokus ligger på at vi, som voksne, er medvirkende til udviklingen af det enkelte barns personlighed og selvværd.

Delmål for Solstuen:
På Solstuen er det i høj grad det enkelte barn, som en del af gruppen og fællesskabet, der er i centrum.

Målet er derfor at hjælpe barnet med at indgå i dette fællesskab og at lære barnet de kompetencer, et sådan fællesskab forudsætter.

Hvad skal der til:
Som pædagoger i huset er det vores ansvar at kunne se alle børn, og at tilstræbe, at alle børn har relationer til både børn og voksne. At de trives, udvikler sig og har det godt.

Vi møder børnene med ligeværdighed og anerkendelse, bl.a. i form af en anerkendelse af alle barnets følelser og udtryk.

Hvordan gør vi:
At sige goddag og farvel, så man både ser og føler sig set, er et godt udgangspunkt for et hvilket som helst møde mennesker imellem.

Læs mere:
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier
Børn med særlige behov
Sprogstimulering til tosprogede