Skip to content

Læreplaner

Siden 2004 har det været et krav til alle daginstitutioner, at der udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal beskrive mål for læring, aktiviteter og pædagogiske metoder i institutionen. Det vil sige, at vi som institution skal udarbejde en plan for, hvordan vi støtter vuggestuebørnenes læring og læreprocesser.

I lovgivningen om pædagogiske læreplaner er der samtidig fastlagt seks overordnede obligatoriske temaer, som læreplanerne skal forholdes til. Læreplanerne skal ligeledes indeholde mål og delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den beskrevne pædagogiske læringsproces giver børnene mulighed for at tilegne sig. Endelig er det et krav, at institutionen løbende evaluerer og reflekterer over de pædagogiske læreplaner. Det skal minimum ske på en årlig basis.

Læring og udvikling går hånd i hånd. Vuggestuebarnet lærer, når det udvikler sig, og udvikler sig, når det lærer. Læring handler også om barnets socialisering og dannelse, og det knytter sig til barnets refleksion, handlinger og identitet. Barnet lærer at forstå sin omverden, at kunne handle og agere i sin omverden og samtidig kunne blive sig selv.

Det væsentligste middel til at nå de mål, vi beskriver i Den Gule Priks læreplaner her på siderne, er tid – masser af tid. Tid til at være, tid her og nu – og tid til fordybelse og langsommelighed. I princippet har vi ikke noget vi skal nå på faste tidspunkter, vi når det vi når. Vi har ure i vuggestuen, men vi bruger dem ikke til at måle livet med:

”Hver ting til sin tid – Al ting på sin plads – Orden i sagen – Penge på lønningsdagen.”
Citat: Alfons Äbergs Far

Læreplanerne i Den Gule Prik er struktureret i de seks obligatoriske temaer, og du finder links til dem nedenfor. Udover de seks temaer skal vi som institution beskrive vores praksis i forhold til børn med særlige behov samt sprogstimulering af tosprogede. Links til disse sider finder du også nedenfor.

Læs mere:
Barnets alsidige personlighedsudvikling
Sociale kompetencer
Sprog
Krop og bevægelse
Naturen og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier
Børn med særlige behov
Sprogstimulering til tosprogede