Skip to content

De pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner er igennem år blevet indarbejdet og integreret i vores måde at tænke praksis på. Derfor er de en naturlig del af vores pædagogiske møder og evalueringer af vores arbejde i praksis.

Vi evaluerer løbende både på det enkelte barns trivsel og generelle udvikling såvel som på primærgrupperne og på de større fællesskaber på de to stuer, Himmelrummet og Solstuen.

Hver primærpædagog har ansvaret for at formidle og samle op på de enkelte børn i hendes primærgruppe. På hver stue er der en pædagog, der udover at have primærfunktion ligeledes har stuefunktion.

Det er hendes ansvar at have overblik på stuen som samlede gruppe. Da vi følger med vores primærgruppe når gruppen flytter fra Himmelrum til Solstuen er vi nogle gange “nye” pædagoger sammen med “nye børn” på Solstuen.

Det er den pædagog der har været længst på stuen, der har overordnet stueansvar.

Vi har I mange år ikke ændret ordlyden i den konkrete beskrivelse af vores pædagogiske læreplaner. Vi har, i pædagoggruppen, vurderet og evalueret at det, der står, stadig er det vi gør.